Boekhouder voor Velserbroek en omstreken
Komt ook bij de ZZP'er thuis

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Velserbroek

Balans opmaken voor de ZZP’er

Elke zzp’er moet aan het einde van het boekjaar een balans- en winst en verliesrekening opstellen. Dit doet veelal de boekhouder of accountant.

Waaruit bestaat de balans:

De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan aan de ene kant (de activa-zijde)

  • bezittingen
  • inventaris,
  • vorderingen
  • voorraden
  • liquide middelen

Aan de schulden/vermogen-kant staan de passiva per 31 december

  •  te betalen omzetbelasting,
  • lening,
  • eigen vermogen,
  • crediteuren
  • nog te betalen kosten

Boekhouder Velserbroek maakt de balans op

Inkomstenbelasting

Uit het boekhoudpakket van je boekhouder komt ook de winst- en verliesrekening waarop omzet (exclusief btw) staat en kosten, afschrijvingen (exclusief btw) staan. Deze bedragen neemt je boekhouder over in de aangifte Inkomstenbelasting.