Boekhouder voor Velserbroek en omstreken
Komt ook bij de ZZP'er thuis

06 1393 6399

ZZP Websites
ZZP Nieuwsbrief

Belastingtips en trucs voor de ZZP'er. Meld u nu aan voor de ZZP Nieuwsbrief.

Uw e-mailadres:

Boekhouder Velserbroek

Balans en Winst en Verlies rekening

Boekhouder Velserbroek verzorgt de ZZP-balans en Winst- en verliesrekening De balans betreft de stand van zaken op 31 december, hierop staan bezittingen (inventaris, vorderingen en liquide middelen) en schulden (te betalen omzetbelasting, lening, eigen vermogen, crediteuren). Uit onze professionele software komt ook de winst- en verliesrekening waarop omzet (exclusief btw) staat en kosten (exclusief btw) staan. Deze bedragen neemt boekhouder Velserbroek over in uw aangifte Inkomstenbelasting.

Jaarprijs boekhouder VelserbroekHet is het vak van boekhouder Velserbroek om er voor te zorgen dat u tijdig over de volledige en juiste gegevens beschikt. Het bedrijfsresultaat wordt met u besproken. Dit is in de jaarprijs inbegrepen.

Overzicht boekhouder Velserbroek

Boekhouder Velserbroek kan ook tussentijdse overzichten maken voor de bank, hypotheekverstrekker of leasemaatschappij. Hieraan zijn wel extra kosten (uurtarief ad 60 euro exclusief BTW) verbonden.

Boekhouder Velserbroek maakt de zzp-balans voor ZZP'er op

N.B

U bent voor uw jaarrekening pas verplicht een accountant in te huren als u

  • meer dan 50 personeelsleden in loondienst heeft
  • en u werkt met een jaaromzet van 7.300.000,- euro.

Meer informatie ZZP-balans? Bel Boekhouder Velserbroek!